Uitvaartverzekering Op Maat

Uitvaartverzekering Friesland

Veel consumenten hebben speciale wensen voor een begrafenis. Hier wordt in deze vergelijker geen rekening mee gehouden. Wel is het bij de meeste begrafenisverzekeraars een mogelijkheid om tot een zeker niveau zelf de verzekering samen te stellen, zodat de verzekering altijd op maat is voor de persoonlijke wensen.

Uitvaartverzekering Friesland

Aandachtspunten begrafenisverzekering vergelijken

Een voor de handliggende eigenschap is demaandpremie van debegrafenisverzekeringen. Deze wordt met nameberekend worden rekening houdend met de leeftijdvan de aanvrager, maar tevens op basis van de dekking.De begrafenisverzekering met de laagstepremie is om die reden niet perse de beste optie voor jou. Kijk dan tevens nietenkel naar de goedkoopstebegrafenisverzekeringen, maar houd tevensrekening met alle factoren die jij cruciaal vindt bij eenuitvaart.

Vergelijk dekosten van diversebegrafenisverzekeraars alleenals het dekkingsbedrag hetzelfde of vrijwelhetzelfde is. Ga je eenbegrafenisverzekeringen vergelijken met andereuitvaartverzekeringen, neem dan teallen tijde de volgende drie factoren mee in jevergelijking:

1. Dekkingsgraad

Diensten welke niet bij elkeverzekeraar gedekt worden zijn ondermeer de rechtsbijstandsdekking en eencalamiteitlenvergoeding. Tevens kunnener verschillen bestaan in de catering lopende de uitvaart,de rouwdruk en het maximale aantal gasten op deuitvaart.

2. Indexatie

Hoewel eenaantal uitvaartverzekeraars deuitvaartverzekeringen altijdindexeren, is het niet onverstandig dit nog te bekijken perbegrafenisverzekeringen. Bij heelveel begrafenisverzekeringsmaatschappijenkun je zelf kiezen of deuitvaartverzekeringen geïndexeerd moet worden.Houd er rekening mee dat indexering tevensbetekent dat de maandprijs perperiode hoger wordt. Dezestijging gaat in theorie echter gelijk opmet salarisstijgingen die compenseren voorinflatie.

3. Aanpasbaarheid

Sluit je alstwintigjarige een begrafenisverzekering af,dan weet je hoogstwaarschijnlijk nog nietexact wat voor type begrafenis je wilt over vele tientallen jaren. Ook kunnen jewensen in de loop der tijd veranderen. Om erzeker van te zijn dat de uitvaartverzekering altijd aansluit bij je wensen, is het verstandig om teletten op de opties tot bijstellen die deuitvaartverzekering biedt.

Uitvaartverzekering vergelijken online

Vandaag de dag worden vrijwel alleuitvaartverzekeringen via het internetafgesloten. Een uitvaartverzekering vergelijken ishierdoor efficiënter enoverzichtelijker geworden. Alle informatiekan naast elkaar worden gelegd. Zo is het eenvoudiger om eenbegrafenisverzekering af te sluiten.{

Uitvaartverzekeringen

Welkom op onzesite. Meestal wordteen uitvaartverzekering maar 1 keer in het leven afgesloten, daardooris het belangrijk dat men een geïnformeerde, maar met name een interessantekeuze maakt. Wij willen u zo goed een mogelijkheid van dienst zijn en bieden daarom een handig overzichtwaarin u uw uitvaartverzekering vergelijken kunt. Tevens leggen wij diversebegrippen uit voor wat betreft uitvaartverzekeringen.Naast dat u kunt kiezen uit diversepolissen zijn er diversetermen die wij nader toelichten en gewenste blogartikelendie meer over de uitvaartverzekering duidelijk maken.

Verzekeraars

Eenuitvaartverzekering is persoonlijk, niet alleen op de voorwaarden, maarook op de te betalen premie. Twee factoren diegrotendeels de kosten bepalen zijn uw leeftijd engezondheid. U kunt op deze website uw uitvaartverzekering vergelijken op basisvan uw leeftijd, het verzekeringnemer minimumbedrag en aan de hand van de keusof uw begraven of gecremeerd wilt worden.

Voorwaarden en premie

U kunteenvoudig een geïnformeerde keuzemaken. Naast dat u weet welk financiële producten er precies zijn,scheelt hier uw uitvaartverzekering vergelijken u veel tijd. U hoeft niet tezoeken te gaan naar al deze aanbieders, maar het ismogelijk alles in 1overzicht te bekijken. Tevens is het mogelijk via deze website de website van de uitvaartverzekeraar naarmogelijkheid te bezoeken en uwuitvaartverzekering af te sluiten.

verzekeringsmaatschappijenuitgelegd

Yarden telt alsuitvaartverzekeraar bijna een miljoen leden en is dé uitvaartorganisatie van dit land, methoogste persoonlijke attentievoor iedere afzonderlijke consument en elke individuele wens. Yardenverzorgt, verlicht voor en verzekert. Yarden is er tijdensde uitvaart, maar tevens in de periode ervoor en erna. Het is de missievan Yarden om, rekening houdend met ieders achtergrond, een goed en waardigafscheid voor iedereen bereikbaar te maken.

Yarden

Tevens is ereen flexibele uitkering, er zijn namelijkdire keuzemogelijkheden.

Je kunt ervoorkiezen om de uitvaart te laten betalen, hierbij kan Yardenzorgdragen voor het betalen van de kosten van debegrafenis of crematie tot de hoogte van hetverzekeringnemer bedrag. Je ontvangt 10% extrabudget wanneer Yarden uw uitvaart verzorgt. Ook bestaat deoptie om yarden geld te laten uitkeren. Tevensis er een combinatie van beide optiesmogelijk. Kiest u voor de uitvaartverzekering van Yarden, dan kunt u kinderentot het 21ste levensjaar zonder kosten meeverzekeren.

De voordelen van Yarden zijn onder meer:

 • 10 procent extrabudget opwelk moment Yarden de uitvaart verzorgd
 • Tussentijds aanpassenmogelijk
 • Keuzevrijheidom verzekering zelf samen te stellen

Monuta

Met het pakket van Monutazijn de belangrijkste onkosten voor een begrafenis ofcrematie gedekt.

U kunt hierbij denken aan de volgende onkosten:

 • De laatste verzorging
 • {Vervoer van de overledene naar hetmortuarium naar het uitvaartcentrum
 • Condoleanceboek en een bewijsvan overlijden
 • De dragers, voor lopende debegrafenis of crematie
 • 75 luxe rouwkaarten en bedankjes inclusiefpostzegels

Het vrij te bestedenbedrag is afhankelijk van welke vorm u kiest.

Extra pluspunten van Monuta

 • Bij Monuta zijn kinderen tot 18 jaargratis meeverzekerd
 • Naast het basispakket krijgt u een extra pakketdat vrij te besteden is. U kunt dit bedrag eventueel besteden voor een steen ofandere extra’s

BudgetUitvaartPolis

Deuitvaartverzekering van BudgetUitvaartPolis bestaat sinds 2014. Deverzekeringsmaatschappij maakt onderdeel uit vanstandaardBelang Verzekeringen en probeert naar eigen zeggen de kosten zo laageen optie te houden. Deverzekeraar doet dit door zoveel mogelijk zaken online te regelen.

Scherpe premie

BudgetUitvaartPoliszet met de uitvaartverzekering vooral in op een scherpekosten per maand. Die valt, uiteraard, online te berekenen.BudgetUitvaartPolis biedt de vrijheid om zelf een uitvaartverzorger te kiezen.Kinderen zijn simpelemeeverzekerd tot 18 12 maanden ende polis voorkomt hoge uitvaartkosten voor de nabestaanden.

Nuvema

Nuvema kan u eenopmaat gemaakte natura poli aanbieden. 300 lokale uitvaartverzorgers en 75eigen vertegenwoordigers begeleiden u bij het realiserenvan uw uitvaartwensen.

Met een natura uitvaartverzekering van Nuvema profiteert u van de volgende voordelen:

 • Totaal op maat gemaakt
 • Scherpe premie
 • Kinderen tot 18jaar zonder kostenmeeverzekerd

Kapitaal uitvaartverzekering

Een kapitaaluitvaartverzekering kunt u aangaan mits u wilt dat uw nabestaandengeld uitbetaald krijgen voor het verzorgen van uwbegrafenis of crematie. U hoeft niet van te voren bepalen hoe uw uitvaart erprecies uitziet en behoud hierdoor flexibiliteit envrijheid. Echter biedt Nuvema niet een kapitaal polis alleen, dit dientgecombineerd te worden met een naturauitvaartverzekering in geld.}}

Scroll to top